ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie ConsentBostadsrättsförening - Bäst råd om Bostadsrättsföreningar

Bostadsrättsförening

Bostadsrättsförening

Bostadsrättsförening är en typ av ekonomisk förening som ska ta tillvara bostadsrättsinnehavarnas intressen och teckna avtal ned ägarna av bostadsrätterna.

Formellt är det bostadsrättsföreningen som äger fastigheten eller fastigheterna och inte innehavaren av kontraktet på bostadsrätten. Bostadsrättsinnehavaren är dock medlem i bostadsrättsföreningen och har rätt att bo i en definierad lägenhet i fastigheten som bostadsrättsföreningen äger.

På samma som att alla aktiebolag ska innehålla ordet aktiebolag eller AB ska en bostadsrättsförening innehålla ordet bostadsrättsförening eller brf.

Regler vid boende i en bostadsrättsförening

Alla bostadsrättsföreningar måste följa vissa lagar och regler. En bostadsrättsförening kan utöver detta i sina stadgar ställa upp ytterligare regler som gäller för bostadsrättsföreningen.

De lagar som en bostadsrättsförening måste följa är:

 • Bostadsrättslagen
 • Lagen om Ekonomiska Föreningar
 • Lagen om skydd mot olyckor
 • Plan- och bygglagen
 • Jordabalken
 • Arbetsmiljölagen
 • Boverkets författningssamling
 • Årsredovisningslagen

Mer om Bostadsrättsföreningen

Mer om Bostadsrättsföreningen

Varje år ska även bostadsrättsföreningen upprätta en årsredovisning baserad på bokföringen inklusive en förvaltningsberättelse och resultat- samt balansräkning. Bostadsrättsföreningar behöver inte lämna in sin årsredovisning till Bolagsverket trots att de enligt Årsredovisningslagen räknas som ett större bolag.

Vad som är viktigt att känna till för alla är att alla som äger en lägenhet i en bostadsrättsförening har rätt att välja och kan väljas in i bostadsrättsföreningens styrelse. Styrelsen för bostadsrättsföreningen skall alltid ha en minst tre medlemmar för att inte bostadsrättsföreningen ska likvideras.

Stadgar i en bostadsrättsförening

Bostadsrättsföreningen kan sätta upp egna stadgar vad som åligger bostadsrättsföreningen och vad den som äger bostadsrätten ansvarar för. Normalt ansvarar bostadsrättsföreningen för sådant som:

Bild på Bostadsrättsförening
 • Fasader, både renovering och klottersanering och
 • Yttertak & takbjälkar
 • Trapphus & hissar
 • Elcentraler och elledningar
 • Ventilationsanläggning
 • Vatten- & avloppsrör
 • Värmesystemet
 • Eventuell central värmepump
 • Gemensamhetsutrymmen
 • Vinden
 • Källare

Hyra ut en bostadsrätt i andra hand

För att hyra ut din bostadsrätt i andra hand måste du ha styrelsens godkännande. Ifall du tänkt hyra ut lägenheten till någon bekant eller släkting ska du alltid be att få ett skriftligt intyg av styrelsen. Om du hyr ut den utan tillåtelse kan du riska att tvingas sälja din bostadsrätt.

Bostadsrättsföreningens roll vid försäljning av en bostadsrätt

Bostadsrättsföreningens roll vid försäljning

Som medlem i en bostadsrättsförening har man också rätt att överlåta eller sälja bostadsrätten till annan oftast fysisk person. En del bostadsrättsföreningar tillåter även att juridiska personer är medlemmar i föreningen.

Avgiften till bostadsrättsföreningen ska också användas till avsättningar till reparationsfond samt för att betala ränta och amortera på de lån som bostadsrättsföreningen har hos banker eller finansinstitut.

Bostadsrättsföreningens uppgifter och skyldigheter

Bostadsrättsföreningen tar i avgifter från föreningens medlemmar. Denna avgift används för att finanisera alla underhåll av fastigheten så som utvändigt underhåll, trapphus och gemensamhetsutrymmen men även t.ex. rörstammarna i huset. Det blir allt mer vanligt att bostadsrättsföreningen lejer ut fastighetsförvaltingen till en extern firma så att lägenhetsinnehavarna inte behöver hålla på med trappstädningen.

Bostadsrättsföreningens reparationsfond

Avsättningarna till och storleken på en bostadsrättsföreningen reparationsfond varierar mycket. Normalt är att avsätt mellan en och tre procent av fastighetens taxeringsvärde. Detta variera med ålder på fastigheten som bostadsrättsföreningen äger men även på skicket som fastigheten är i.

Alla bostadsrättsföreningar har upprättat en underhållsplan där planerade underhåll finns listade och ungefärliga underhållskostnader.

Ekonomi i en bostadsrättsförening

Alla bostadsrättsföreningar ska ha en ekonomisk plan för framtida investeringar, fonderingar och underhåll (underhållsplan) för de nästkommande åren. En bostadsrättsförening behöver inte tjäna pengar utan har som långsiktig målsättning att en en balanserad budget och tillvarata medlemmarnas intressen.

Inkomsterna i de flesta bostadsrättsförningar består av medlemsavgifter och bostadsrätten samt eventuella avgifter för parkering. Dessa inkomster är lätta att kalkylera.

Bostadsrättsföreningen utgifter är dock svårare att kalkylera eftersom oväntade reparationer kan behövs, räntekostnaden ökar eller minskar, priset på vatten och värme kan förändras och kostnaden för elektricitet varierar över året och mellan åren.

Avgifterna till bostadsrättsföreningar varierar mycket där äldre bostadsrättsföreningar normalt har mycket lägre avgifter och en nyare bostadsrättsförening har högre avgifter, oftast p.g.a. större skuldsättning. Genomsnittet för Sveriges bostadsrättsföreningar var 2012 cirka 650 kr per m² och år.

Bostadsrättsföreningens ekonomiska plan

En bostadsrättsförening är skyldig att ha en ekonomisk plan före bostadsrätterna kan upplåtas. Det finns på Boverkets riktlinjer för ekonomiska planer.

De som ska vara inkluderat i den ekonomiska planen är:

 • Byggnadsbeskrivning för fastigheten
 • Kalkylerade kostnader för bostadsrättsföreningens fastighet
 • Ekonomisk beskrivning av bostadsrättsföreningens verksamhet
 • Intyg från två oberoende intygsgivare, behöriga av Boverket, att planen är korrekt

Den ekonomiska planen ska godkännas och registreras av Boverket och alla ekonomiska planer är offentliga och kan begäras ut.


Allt intressant om bostadsrättsförening

Här kan ni finna mycket intressant information och relevant fakta om bostadsrättsföreningar men också en del kul och lustigt gällande en bostadsrättsförening.Meny - Bostadsrättsförening
Till förstasidan på www.bostadsrattsforening.seHögst upp på sidan om bostadsrättsföreningLängst ned på sidan om bostadsrättsförening
BildaOäktaFakta omNyheter