ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie ConsentBostadsrättsförening - Tips för att bilda en Bostadsrättsförening

Att bilda en bostadsrättsförening

Det finns ett antal krav för att få bilda och starta en bostadsrättsförening. Alla nedanstående krav måste vara uppfyllda innan bostadsrättsföreningen kan bildas:

Bilda Bostadsrättsförening
  • Minst fem personer krävs för att en bostadsrättsförening ska kunna bildas. Tre ska sitta i styrelsen, en ska vara suppleant (ersättare) och en ska vara revisor. Revisorn behöver inte vara auktoriserad inledningsvis.
  • Bostadsrättsföreningen måste bestå av minst tre bostäder.
  • På Boverket finns en blankett för att registrera en bostadsrättsförening, Boverket - Blankett 904 - Nyregistrering av ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening eller kooperativ hyresrättsförening.
  • Vidimerade kopior (2 st) av föreningens stadgar.
  • Vidimerat protokoll att samtliga medlemar i bostadsrättsföreningen har godkänt bostadsrättsföreningens stadgar.
  • Protokoll ska även inkludera namn i styrelsen, suppleanter och vilka som får stå om tecknare i bostadsförmedlingens namn.
  • Alla undertecknade papper skickas till Bolagsverket samt att en symbolisk registreringsavgift betalas.

Bostadsrättsföreningens styrelse

Bostadsrättsföreningens styrelse

Styrelsen i bostadsrättsföreningen ska bestå av minst 3 personer + 1 suppleant. Dessutom ska det finnas en revisor.

Alla personer i styrelsen inklusive suppleanten ska vara medlemmar i bostadsrättsföreningen eller vara make/maka/sambo med en medlem i föreningen.

Hjälp att skapa en bostadsrättsförening

Hjälp att skapa en bostadsrättsförening

Om ni i er blivande bostadsrättsförening inte tror er kunna eller hinna på egen hand bilda en bostadsrättsförening kan ni ta hjälp av en så kallad ombildningskonsult.

Denna ombildningskonsult kan ta hand om alla papper som behövs men ändå måste några i bostadsrättsföreningen engagera sig att sitta i styrelsen.


Allt intressant om bostadsrättsförening

Här kan ni finna mycket intressant information och relevant fakta om bostadsrättsföreningar men också en del kul och lustigt gällande en bostadsrättsförening.Meny - Bostadsrättsförening
Till förstasidan på www.bostadsrattsforening.seHögst upp på sidan om bostadsrättsföreningLängst ned på sidan om bostadsrättsförening
BildaOäktaFakta omNyheter